Intensive General English (Monday to Friday- 10 AM till 5 PM)

انگلیسی عمومی (دوشنبه تا جمعه – ۱۰ صبح تا ۵ عصر)

DurationTotal FeeTotal Fee With Visa
1 Month1800 RM——
2 Month3150 RM——
3 Month4500 RM——
4 Month5500 RM6900 RM (4 month visa)
5 Month—— 7850 RM (6 month visa)
6 Month—— 8900 RM (6 month visa)
7 Month—— 9900 RM (12 month visa)
8 Month—— 11050 RM (12 month visa)
9 Month—— 12200 RM (12 month visa)
10 Month—— 13150 RM (12 month visa)
11 Month—— 14300 RM (12 month visa)
12 Month——15400 RM (12 month visa)

UK IELTS 6 Hours per day

دوره‌های آیلتس ۶ ساعت در روز

DurationTotal FeeTotal Fee with Visa
1 Month1980 RM——
2 Month3465 RM——
3 Month4950 RM——
4 Month6050 RM7590 RM (4 Month Visa)
5 Month——8635 RM (6 Month Visa)
6 Month——9790 RM (6 Month Visa)
7 Month——10989 RM (12 Month Visa)
8 Month——12155 RM (12 Month Visa)
9 Month——13420 RM (12 Month Visa)
10 Month——14465 RM (12 Month Visa)
11 Month——15730 RM (12 Month Visa)
12 Month——16940 RM (12 Month Visa)


:توضیحات

دوره‌های ۱ تا ۴ ماهه برای ایرانیان عزیز ، به همراه ویزای ۲ ماه دعوت نامه رایگان انجام میشود و هزینه ۲ ماه تمدید به عهده دانشجو می‌باشد.

برای دوره‌های ۱ تا ۴ ماه ، محدودیت سنی وجود ندارد

Contact Us تماس با ما